Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên

Hiện nay CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH BẮC VIỆT đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

- Kỹ thuật máy tính, máy văn phòng: 05 người
+ Nhân viên kỹ thuật máy tính,máy in, camera, báo động chống trộm, tổng đài điện thoại, mạng lan
+ Mức lương 4.000.000đ/tháng 
+ Phụ cấp ăn trưa 500.000
+CK % dịch vụ làm ra
+ phụ cấp xăng xe + thưởng 
+ Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật định nhà nước.

- Nhân viên kinh doanh: 02 người
1. Nhiệm vụ cụ thể :
+ Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm/dịch vụ theo phân khúc thị trường, nhóm khách hàng.
+ Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/ dịch vụ và thương hiệu của công ty đến khách hàng.
+ Lập kế họach phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng, Quý.
+ Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp, tư vấn về chất lượng, dịch vụ, giá cả, lập hồ sơ dự thầu, báo giá … cho khách hàng.
+ Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế họach, phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
+ Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan để chào giá, đàm phán và xúc tiến việc ký kết hợp đồng.
+ Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.
+ Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung của hợp đồng.
+ Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
+ Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế họach chăm sóc khách hàng.
+ Lập hồ sơ chào thầu, báo giá.
+ Lập dự toán nội bộ chính xác, kịp thời.
+ Xử lý thông tin, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, thương mại với khách hàng.
+ Lập kế họach và báo cáo công việc định kỳ (tuần/ tháng) đến Trưởng phòng Kế hoạch thị trường.

2. Báo cáo :
+ Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng Phòng hoặc người có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Quyền hạn:
+ Đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

4. Thời gian làm việc:
Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công ty.

- Nhân viên kế toán kho: 02 người Nam/Nữ
1.Trách nhiệm : 
- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. 
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui

2.Quyền hạn :
- Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

3.Quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ 
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu : 
- Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. 
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Liên hệ trực tiếp :091.153.66.88